Op zoek naar een duurzame oplossing voor het lerarentekort

Kindcentrum de Sleutelbloem in beeld | Teamgericht werken

In deze film zien we hoe Kindcentrum De Sleutelbloem, een pilotschool van De nieuwe schoolweek, werkt met onderwijsteams en het onderwijs anders organiseert.