Teamgericht werken

Definitie

Bij het teamgericht werken staat een klein en hecht team van leraren rond een groep leerlingen. De teamleden zijn collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een leerling.

Uitwerking

Meerdere jaargroepen worden gebundeld tot één unit. Bijvoorbeeld de groepen 1, 2 en 3 / 4 en 5 / 6, 7 en 8. Voor iedere unit is een team verantwoordelijk. Dit team kan bestaan uit leerkrachten, OOP, vakdocenten, pedagogisch medewerkers, etc. Per unit is er minimaal 1.0 fte bevoegd leerkracht nodig. De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijskundig aanbod in de unit.​

Voor- en nadelen
  • Onderwijs kan verzorgd worden met minder bevoegde leraren.
  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
  • Toename autonomie
  • Meer flexibiliteit in de werkweek mogelijk.
  • Meer voorbereidingstijd
  • Geen eigen groep meer
  • Focus ligt op het geven van instructie