Teamgericht werken

Kindcentrum de Sleutelbloem in beeld | Teamgericht werken

Publicatiedatum 28 september 2023.

In deze film zien we hoe Kindcentrum De Sleutelbloem, een pilotschool van De nieuwe schoolweek, werkt met onderwijsteams en het onderwijs anders organiseert.

sleutelbloem-teamgericht-werken-300x169.jpg

Het team is samen verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs. Zij werken teamgericht om beter af te kunnen stemmen op wat kinderen nodig hebben. In deze film vertellen schoolleider Angelique de Vries, regiehouder onderwijsteam 3-4 Marijn Verduin en ouder Sibel Ciblak over hun ervaringen. Zij geven vanuit hun eigen perspectief antwoorden op vragen zoals:

 • Hoe ziet het teamgericht onderwijs op de Sleutelbloem eruit?
 • Waarom is het zo belangrijk om het onderwijs anders te organiseren?
 • Hoe dragen zij met deze aanpak bij aan het oplossen van het lerarentekort?
 • Wat brengt deze manier van werken de onderwijsteams en de kinderen?
 • Wat is de meerwaarde van het inzetten van vakdocenten?
 • Er staat een team voor de klas, hoe is dat voor ouders en leerlingen?

De Nieuwe schoolweek | Teamgericht werken

Definitie

Bij het teamgericht werken staat een klein en hecht team van leraren rond een groep leerlingen. De teamleden zijn collectief verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een leerling.

Uitwerking

Meerdere jaargroepen worden gebundeld tot één unit. Bijvoorbeeld de groepen 1, 2 en 3 / 4 en 5 / 6, 7 en 8. Voor iedere unit is een team verantwoordelijk. Dit team kan bestaan uit leerkrachten, OOP, vakdocenten, pedagogisch medewerkers, etc. Per unit is er minimaal 1.0 fte bevoegd leerkracht nodig. De leerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijskundig aanbod in de unit.​

Voor- en nadelen
 • Onderwijs kan verzorgd worden met minder bevoegde leraren.
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid
 • Toename autonomie
 • Meer flexibiliteit in de werkweek mogelijk.
 • Meer voorbereidingstijd
 • Geen eigen groep meer
 • Focus ligt op het geven van instructie