Wie zijn wij

Drie onderwijskoepels

Een onderwijskoepel beheert meerdere scholen. Atlant Basisonderwijs heeft 9 basisscholen in de gemeente Velsen. Fedra heeft er 11, verspreid over Heemskerk, Beverwijk en Velsen. En OPO IJmond heeft er in hetzelfde gebied zelfs 16. De besturen van deze drie onderwijskoepels, met samen dus 36 scholen in de IJmond, hebben de handen ineengeslagen om zo goed mogelijk om te gaan met het lerarentekort. Samen zijn ze op zoek naar een goede manier om de schoolweek anders in te richten, zodat de kwaliteit van het onderwijs voor de komende jaren toch gewaarborgd is.

Atlant Basisonderwijs heeft 9 unieke basisscholen in Velsen. De ene school specialiseert zich in ontwikkelingsgericht onderwijs en de andere school bijvoorbeeld in VierKeerWijzer. Alle scholen hebben oog voor de talenten van het kind, natuurlijk zonder de basisvaardigheden te vergeten.

De Stichting Fedra hanteert het motto ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’. De 11 Fedra-scholen in Heemskerk, Beverwijk en Velserbroek bieden passend onderwijs met naast kennisoverdracht ook veel aandacht voor sociale vaardigheden en individuele ontplooiing.

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs (OPO) IJmond heeft een breed aanbod van openbaar basisonderwijs in de hele IJmond. Onze 16 scholen staan in Heemskerk, Beverwijk, IJmuiden, Driehuis, Santpoort en Velserbroek.