Modellen en opbrengsten pilotscholen

Drie modellen: gezamenlijke ontwerp-opbrengst

Publicatiedatum 4 juli 2023.

In het project ‘De nieuwe schoolweek’ zochten pilotscholen naar duurzame oplossingen waarbij de kwaliteit van het onderwijs is gewaarborgd. In deze nieuwsbrief worden drie modellen gepresenteerd als gezamenlijke ontwerp opbrengst.

Belangrijke ingrediënten van deze modellen zijn het teamgericht werken, de instructievrije dag en het aanvullen van het team met vakleerkrachten:

  • Bij model 1 (klik voor visual) werkt een school teamgericht en ontstaat er instructievrije tijd.
  • Bij model 2 (klik voor visual) staat naast het teamgericht werken het thematisch werken  centraal.
  • Model 3 (klik voor visual) onderscheidt zich van de andere twee modellen door het werken met onderwijsteams en de inzet van vakdocenten.
“Eén leerkracht per groep in de basisschool is niet langer haalbaar”.
Annemarie Trouw, voorzitter college van bestuur Atlant

Een aantal pilotscholen zijn met het werken volgens model 2 en 3 reeds gestart. De evaluatie staat gepland in december 2023. Het werken volgens model 1 start in 2024. De evaluatie van dit model vindt plaats in juni 2024. Evaluatie-indicatoren zijn bijvoorbeeld: het welbevinden van de leerlingen, medewerkerstevredenheid, onderwijsresultaten, ervaringen van ouders enzovoort.