Schaarste schuurt

Verkenning Onderwijsraad: "Schaarste schuurt"

Publicatiedatum 30 juni 2023.

Het rapport ‘Schaarste schuurt’ (klik op de afbeelding om het rapport als PDF te downloaden) van de Onderwijsraad is een verkenning naar het omgaan met aanhoudende lerarentekorten. Dit rapport benadrukt het belang van solidariteit en samenwerking tussen besturen en scholen. Een belang dat De nieuwe schoolweek onderschrijft en waar al langer op in wordt gezet.

‘Het onderwijs piept en kraakt’, valt de afgelopen periode met enige regelmaat te horen en te lezen. Het lerarentekort speelt al langer, maar is in omvang zo toegenomen dat het probleem nu op steeds meer scholen hard wordt gevoeld. Dat is een groot probleem, want zonder leraren geen onderwijs. Het is dus zaak te blijven werken aan oplossingen om te zorgen voor voldoende leraren. 

De raad ziet dat scholen dagelijks worstelen met het lerarentekort, maar spreken over het lerarentekort in termen van een aanhoudend probleem ligt heel gevoelig. Want als het aankomt op onderwijs, wil je als samenleving geen veer laten. Je wilt als ouder kunnen rekenen op goed onderwijs voor je kinderen. En als leraar wil je zo rijk mogelijk onderwijs kunnen bieden aan al je leerlingen. Nadenken over hoe scholen onderwijs kunnen verzorgen als er niet voldoende leraren beschikbaar zijn, ligt nog gevoeliger.

“Als bestuurder is het pijnlijk om te zien dat de tekorten niet gelijk verdeeld zijn over de scholen. De problemen zijn het grootst in wijken waar veel arme gezinnen wonen. Deze kinderen worden extra hard geraakt”.

Martijn van Embden, voorzitter college van bestuur IJmare

Schaarste schuurt, zeker in het onderwijs. Het schuurt, omdat de tekorten ongelijk zijn verdeeld en juist scholen met veel sociaal kwetsbare leerlingen het hardst worden getroffen. En het schuurt omdat moeilijke en pijnlijke keuzes noodzakelijk zijn. Maar we kunnen de ogen niet sluiten voor dit groeiende en scheef verdeelde probleem. 

Scholen kunnen dit niet alleen voor elkaar krijgen. Ook omdat het lerarentekort een collectief vraagstuk is, leent het zich niet voor een ‘ieder-voor-zich-aanpak’. Bovendien zijn er geen gemakkelijke antwoorden of panklare oplossingen. In deze verkenning geeft de Onderwijsraad een aantal aanzetten die gezamenlijke doordenking en verdere uitwerking vergen.