Hoe wij met het lerarentekort omgaan

Een duurzame oplossing voor het lerarentekort

De schoolbesturen van Atlant, Fedra en IJmare, samen verantwoordelijk voor 36 scholen in Velsen, Beverwijk en Heemskerk, ontwikkelen in samenspraak met schooldirecties, leerkrachten en ouders een plan om het lerarentekort het hoofd te bieden. 

Inmiddels zijn negen pilotscholen gestart met hun verkenningstocht naar duurzame oplossingen voor het behoud van kwalitatief goed onderwijs ondanks het blijvende lerarentekort.

Deze scholen zijn aan de slag gegaan met het ontwerpen van een nieuwe schoolweek. Hierbij wordt goed gekeken naar de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Ze verkennen bijvoorbeeld het teamgericht werken, online onderwijs en/of de inzet van vakdocenten. Tijdens de pilot komen er allerlei vragen en leerpunten op hun pad. De route hebben we in beeld gebracht in onderstaande tekening.

Ouders worden via regelmatige updates op de hoogte gehouden van de ervaringen van de pilotscholen. Wat houden de pilots op deze scholen precies in? Wat blijkt goed te werken, maar ook wat lukt (nog) niet zoals gehoopt of verwacht? En wat betekenen de ervaringen van de pilotscholen voor de andere scholen? Gaat er iets veranderen op de school? Wat betekent het voor de kinderen?
Tegelijkertijd wordt deze informatie ook steeds op deze website geactualiseerd.

Uitgangspunt blijft altijd dat een voortdurend streven naar goed onderwijs. Dit betekent kwaliteit én continuïteit. Het toenemende lerarentekort maakt dat de huidige organisatievorm van ‘1 leraar per groep’ gaat verdwijnen.

Wat zijn de kenmerken van De nieuwe schoolweek?

  • Nieuwe organisatievorm (de standaard 1 leraar voor de groep gaat verdwijnen)
  • Passende organisatievorm voor de komende jaren
  • Draagt optimaal bij aan dat wat nodig is voor kinderen zodat ze zich breed kunnen ontwikkelen in een fijne en veilige omgeving
  • De teams op de scholen kunnen op efficiënte en doelmatige wijze hun werk uitvoeren
  • Flexibele werktijden
Voor scholen is er een versie van deze illustratie met extra elementen, gebaseerd op de invalshoeken van het onderwijs. Klik op de afbeelding om deze te bekijken.

Atlant Basisonderwijs heeft 9 unieke basisscholen in Velsen. De ene school specialiseert zich in ontwikkelingsgericht onderwijs en de andere school bijvoorbeeld in VierKeerWijzer. Alle scholen hebben oog voor de talenten van het kind, natuurlijk zonder de basisvaardigheden te vergeten.

De Stichting Fedra hanteert het motto ‘Aandacht voor ontwikkeling, aandacht voor jou’. De 11 Fedra-scholen in Heemskerk, Beverwijk en Velserbroek bieden passend onderwijs met naast kennisoverdracht ook veel aandacht voor sociale vaardigheden en individuele ontplooiing.

Met 16 basisscholen, waarvan één school voor speciaal onderwijs, staat IJmare voor een breed en dekkend aanbod aan openbaar basisonderwijs in Heemskerk, Beverwijk, IJmuiden, Driehuis, Santpoort en Velserbroek. Elke school heeft een eigen profiel dat past bij de leerlingen en ouders in de wijk.