Instructievrije dag

Definitie

Op een instructievrije dag werken de leerlingen zelfstandig aan de voor hen relevante en vooraf vastgestelde onderwijsdoelen. ​

Uitwerking

(bovenbouw) Leerlingen werken 1 dag per week(frequentie en periode afhankelijk van context school) thuis aan opdrachten 

(digitaal, online, schriftelijk) waarvoor zij eerder die week al instructie hebben ontvangen. Voor kwetsbare leerlingen blijft een leerplek op school beschikbaar.​

Voor- en nadelen

  • Onderwijs kan verzorgd worden met minder bevoegde leraren.
  • Voorbereiding op VO
  • Meer voorbereidingstijd
  • Ouders 1 dag per week verantwoordelijk voor een veilige leeromgeving
  • Er blijft altijd een kleine groep leerlingen voor wie deze vorm geen optie is.
  • Met name geschikt voor oudere leerlingen