Team aanvullen met vakleerkrachten

Definitie

Specifieke onderwijsdomeinen worden aangeboden door een (vak)leerkracht met expertise op dat vlak. De vakleerkracht is een persoon die een specifiek vak behandelt en dit aan leerlingen onderwijst. Een vakleerkracht kan onderdeel uitmaken van de schoolformatie of als externe verbonden zijn aan een school.​ 

Uitwerking

De meest voorkomende vormen:​
a. De basisvakken worden in de ochtend aangeboden door bevoegde leraren. In de middag worden overige vakken verzorgd door vakleerkrachten.​
b. Vier dagen per week verzorgen de bevoegde leraren met name de basisvakken. Een dag per week worden vakleerkrachten ingezet voor andere vakken.​

Voor- en nadelen
  • Onderwijs kan verzorgd worden met minder bevoegde leraren.
  • Mogelijkheid tot gericht inzetten talenten teamleden.
  • Vraagt om coördinatie en afstemming
  • Externe vakleerkrachten zijn niet direct bekend met de regels en routines van een school. Dit vraagt om begeleiding vanuit de school of schoolbestuur.