Op zoek naar een duurzame oplossing voor het lerarentekort

Kwaliteit van onderwijs met een tekort aan leerkrachten

Er is een lerarentekort. Wat we er ook aan doen, dat tekort wordt de komende jaren nog groter. Op de HBO-opleiding voor leerkrachten in het primair onderwijs, de Pabo, zitten niet genoeg studenten om aan de vraag te voldoen. Voor het probleem is opgelost zijn we jaren verder. Een kind dat nu in groep 1 zit, gaat tegen die tijd al bijna naar het voortgezet onderwijs. Daar kunnen we niet op wachten.