Aan de talkshowtafel

Bestuurders bespreken het aan de talkshowtafel   In deze video bespreken we met de bestuurders van Atlant, Fedra en IJmare aan de talkshowtafel hoe ze hopen het lerarentekort het hoofd te bieden, en welke hobbels ze daarbij nog verwachten te moeten nemen. Kinderen blijven ‘gewoon’ vijf dagen per week naar school gaan: hoe wordt dat mogelijk […]

Wij gaan het anders doen!

Wij gaan het anders doen!   De schoolbesturen van Atlant, Fedra en IJmare (voorheen OPO IJmond) bespreken samen met schooldirecties, leerkrachten en ouders hoe het lerarentekort het hoofd kan worden geboden, terwijl de onderwijskwaliteit toch gewaarborgd blijft. Directeuren, medewerkers en ouders denken daarover mee in klankbordgroepen. Samen zijn de schoolbesturen verantwoordelijk voor 36 scholen in de IJmond. Na […]

Hoe kijk je aan tegen een ‘nieuwe schoolweek’?​

Hoe kijk je aan tegen een ‘nieuwe schoolweek’?   De schoolbesturen van Atlant, Fedra en OPO IJmond bespreken samen met schooldirecties, leerkrachten en ouders hoe het lerarentekort het hoofd kan worden geboden, terwijl de onderwijskwaliteit toch gewaarborgd blijft. Want wat de overheid, besturen en scholen er ook aan doen, het lerarentekort wordt de komende jaren […]

Hoe groot is het lerarentekort in de IJmond?

Een uitleg in 2,5 minuut   Het lerarentekort raakt alle onderwijskoepels en scholen in de IJmond. Natuurlijk is de situatie niet op elke school hetzelfde. Aan de hand van een gemiddelde school en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk legt deze video uit hoe een ogenschijnlijk comfortabele bezetting tóch heel snel problematisch kan worden. Meer achtergronden

Het probleem: er is een groot lerarentekort

Kwaliteit van onderwijs met een tekort aan leerkrachten Er is een lerarentekort. Wat we er ook aan doen, dat tekort wordt de komende jaren nog groter. Op de HBO-opleiding voor leerkrachten in het primair onderwijs, de Pabo, zitten niet genoeg studenten om aan de vraag te voldoen. Voor het probleem is opgelost zijn we jaren […]

Zorgen en ideeën over een alternatieve schoolweek

Hoe kijk je aan tegen een ‘nieuwe schoolweek’? De schoolbesturen van Atlant, Fedra en OPO IJmond bespreken samen met schooldirecties, leerkrachten en ouders hoe het lerarentekort het hoofd kan worden geboden, terwijl de onderwijskwaliteit toch gewaarborgd blijft. Hierover wordt in klankbordgroepen overlegd, om de belangen van kinderen, ouders én onderwijsteams zo goed mogelijk in het […]