Kindcentrum de Sleutelbloem in beeld | Teamgericht werken

Kindcentrum de Sleutelbloem in beeld | Teamgericht werken In deze film zien we hoe Kindcentrum De Sleutelbloem, een pilotschool van De nieuwe schoolweek, werkt met onderwijsteams en het onderwijs anders organiseert.  https://vimeo.com/869070353/c2954412c8 Meer achtergronden

Hoe groot is het lerarentekort in de IJmond?

Een uitleg in 2,5 minuut   Het lerarentekort raakt alle onderwijskoepels en scholen in de IJmond. Natuurlijk is de situatie niet op elke school hetzelfde. Aan de hand van een gemiddelde school en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk legt deze video uit hoe een ogenschijnlijk comfortabele bezetting tóch heel snel problematisch kan worden. Meer achtergronden

Het probleem: er is een groot lerarentekort

Kwaliteit van onderwijs met een tekort aan leerkrachten Er is een lerarentekort. Wat we er ook aan doen, dat tekort wordt de komende jaren nog groter. Op de HBO-opleiding voor leerkrachten in het primair onderwijs, de Pabo, zitten niet genoeg studenten om aan de vraag te voldoen. Voor het probleem is opgelost zijn we jaren […]