Op zoek naar een duurzame oplossing voor het lerarentekort

Hoe kijk je aan tegen een 'nieuwe schoolweek'?

De schoolbesturen van Atlant, Fedra en OPO IJmond bespreken samen met schooldirecties, leerkrachten en ouders hoe het lerarentekort het hoofd kan worden geboden, terwijl de onderwijskwaliteit toch gewaarborgd blijft. Hierover wordt in klankbordgroepen overlegd, om de belangen van kinderen, ouders én onderwijsteams zo goed mogelijk in het oog te houden. In onderstaande video reageren leden van de klankbordgroepen op 6 vragen over hoe die ‘nieuwe schoolweek’ ingevuld zou moeten en kunnen worden. Je kunt hier de 6 vragen ook in afzonderlijke korte video’s bekijken.