Op zoek naar een duurzame oplossing voor het lerarentekort

Bestuurders bespreken het aan de talkshowtafel

In deze video bespreken we met de bestuurders van Atlant, Fedra en IJmare aan de talkshowtafel hoe ze hopen het lerarentekort het hoofd te bieden, en welke hobbels ze daarbij nog verwachten te moeten nemen.

Kinderen blijven ‘gewoon’ vijf dagen per week naar school gaan: hoe wordt dat mogelijk gemaakt? Hoe is er bij de keuze voor de aanpak geluisterd naar de ouders? Wat vinden de leerkrachten ervan? Is er goed nagedacht over de knelpunten? Waarom eerst een ‘pilot’ en niet meteen met alle scholen het roer om? Wat zijn vakdocenten nou precies? En wat is de rol van onderwijsassistenten en leraarondersteuners?

Als één ding duidelijk wordt in deze talkshow-setting is het wel dat het lerarentekort nog lang niet is opgelost, maar dat deze drie grote onderwijskoepels in de IJmond er álles aan doen om tóch alle dagen goed onderwijs te blijven bieden.

Video afspelen