Op zoek naar een duurzame oplossing voor het lerarentekort

Hoe kijk je aan tegen een 'nieuwe schoolweek'?

De schoolbesturen van Atlant, Fedra en OPO IJmond bespreken samen met schooldirecties, leerkrachten en ouders hoe het lerarentekort het hoofd kan worden geboden, terwijl de onderwijskwaliteit toch gewaarborgd blijft. Want wat de overheid, besturen en scholen er ook aan doen, het lerarentekort wordt de komende jaren nóg groter. Op de hbo-opleiding voor leerkrachten in het primair onderwijs, de Pabo, zitten niet genoeg studenten om aan de vraag te voldoen. Voor het probleem is opgelost zijn we jaren verder. Een kind dat nu in groep 1 zit, gaat tegen die tijd al bijna naar het voortgezet onderwijs. Daar kunnen we niet op wachten. Daarom praten de schoolbesturen met directeuren, medewerkers en ouders die meedenken in speciaal voor dit doel gevormde klankbordgroepen. Hoe het overleg met deze klankbordgroepen is georganiseerd, hoe het verloopt, en wat de actuele stand van zaken is, leest u in het menu-onderdeel ‘De Nieuwe Schoolweek’

In onderstaande video reageren leden van de klankbordgroepen op 6 vragen over hoe die ‘nieuwe schoolweek’ ingevuld zou moeten en kunnen worden. 

Je kunt hier de 6 vragen ook in afzonderlijke korte video’s bekijken.

Video afspelen